Bolu
Abant İzzet Baysal
Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Af Başvurusu

7417 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılacak Af Başvurusu Hakkında

1.) 5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun’un 35.maddesi ile 2547 Sayılı Kanun’a Eklenen Geçici 83.üncü maddeden yararlanmak isteyen ve (öğrenci affı) 5 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişiği kesilen Üniversitemiz lisansüstü öğrencilerinin, 05.07.2022 tarihinden itibaren online veya şahsen başvuruları kabul edilecektir.

2.) E-posta yoluyla yapılacak başvurular ile eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

3.) 09 Eylül 2022 Cuma mesai bitimine kadar şahsen yapılan başvurular ile 11 Eylül 2022 Pazar saat 23:59’a kadar online yapılan başvurular 2022-2023 güz dönemine kayıt hakkı için değerlendirilecek olup, bu zamandan sonra yapılan başvurular ise 2022-2023 bahar dönemine kayıt hakkı için değerlendirmeye alınacaktır.

4.) Af uygulama ilkelerine buradan ulaşılabilir.