Bolu
Abant İzzet Baysal
Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İdari Personel

İdari Personel Akademik Personel

Enstitü sekreteri Çi̇ler Gülen
gulen_c@ibu.edu.tr
Telefon: 6490
Görevi: Enstitü sekreteri
Şef Tuncay Alp
tuncayalp@ibu.edu.tr
Telefon: 0 374 254 10 00 / 6390
Görevi: Öğrenci i̇şleri- mali i̇şler-taşınır
Bilgisayar i̇şletmeni Abdülbaki̇ Erdi̇mez
abdulbakierdimez@ibu.edu.tr
Telefon: 0 374 254 10 00 / 6325
Görevi: Öğrenci i̇şleri
Bilgisayar i̇şletmeni Özlem Güntürk
ozlemgunturk@ibu.edu.tr
Telefon: 0 374 254 10 00 / 6323
Görevi: Öğrenci i̇şleri
Bilgisayar i̇şletmeni Emrah siran Kara
emrahsirankara@ibu.edu.tr
Telefon: 0 374 254 10 00 / 5320
Görevi: Mali i̇şler, harç,taşınır, personel, öğrenci i̇şleri
Bilgisayar i̇şletmeni Firat Beştaş
bestas_f@ibu.edu.tr
Telefon: 0 374 254 10 00 / 5328
Görevi: Uluslararası öğrenciler
Bilgisayar i̇şletmeni Merve Kaya kayrancioğlu
merve.kayakayrancioglu@ibu.edu.tr
Telefon: 0 374 254 10 00 / 6319
Görevi: Öğrenci i̇şleri
Bilgisayar i̇şletmeni Recep Alp
recepalp@ibu.edu.tr
Telefon: 0 374 254 10 00 / 6324
Görevi: Kurul kararları/yazı i̇şleri
Memur Mehmet Ayaz
mehmetayaz@ibu.edu.tr
Telefon: 0 374 254 10 00 / 5326
Görevi: Kurul kararları/yazı i̇şleri
Memur Kader Dursun
kaderkaraman@ibu.edu.tr
Telefon: 0 374 254 10 00 / 5489
Görevi: Müdür sekreteri
Memur Alpay Ertem
alpay.ertem@ibu.edu.tr
Telefon: 0 374 254 10 00 / 6325
Görevi: Öğrenci i̇şleri